TAIDE + MATIKKA

Taide + matikka –työpajat 14.-25.8.2017

Kulttuuriyhdistys Kulttuuribingo ry toteuttaa yhdessä luonnontieteen ja matematiikan asiantuntijan sekä taiteilijoiden kanssa Taide+Matikka -työpajoja Pohjois-Pohjanmaan 7-luokkalaisille, joka aktivoi nuoria innostumaan matematiikasta ja  luonnontieteestä taiteen keinoin.

Projekti on koostunut taiteilijoille suunnatuista työpajoista, joissa matematiikan ammattilainen Kari Peisa sekä taiteilijat ovat kohdanneet kevään ja kesän 2017 aikana ja keskustelleet matematiikan, luonnontieteen ja taiteen yhteydestä. Työpajojen innoittamina taiteilijat ovat luoneet koululaisille suunnatun työpajakokonaisuuden, joita järjestetään Muhoksen, Haapaveden, Pudasjärven ja Yli-Kiimingin yläkouluilla.

Yhtenä työpajan osana tullaan näkemään kaupunkitaiteilija Joonas Mikolan luoma Camera obscura- teltta, joka yhdistää luonnontieteen ja kuvataiteen. Koulujen pihoille tuodaan suuri Camera obscura, jonka sisälle oppilaat pääsevät tarkastelemaan ilmiöitä ja piirtämään kameraan heijastuvaa maisemakuvaa.

Kuvataidekasvattaja Ilona Juntura tuo työpajaan matemaattisen katuliitupiirroksen. Geometristen perusmuotojen, symmetrian ja peilautumisen käsitteiden sekä matematiikan välineiden avulla oppilaat luovat koulujen pihoille suuria jatkuvia teoksia.

Muusikko-näyttelijä Tuomas Kumpulainen yhdistää matematiikan musiikkiin sekä näytelmätaiteeseen. Osiossa tarkastellaan matematiikan yhteyttä laajemmin kulttuurin eri ilmiöihin ja kokeillaan äänifunktion toteutumista.

 

Joonas Mikola, kuvataiteilija, kuvataidekasvattaja ja luokanopettaja (TaM). Mikola on tunnettu kaupunkitaiteilijana. Hänen Isolaatio-teos julkistettiin Oulun Hollihaan puistossa kesällä 2015 ja liitettiin osaksi Oulun kaupungin kokoelmaa. Mikolan Buxo Birdhouses -installaation betoniset linnunpöntöt on levitetty osaksi kaupunkikuvaa ympäri Suomea.

Ilona Juntura, kuvataidekasvattaja ja luokanopettaja (TaM). Juntura on toiminut hankekoordinaattorina ja työpajaohjaajana erilaisissa projekteissa suunnitellen ja toteuttaen taidetyöpajoja useille väestöryhmille koululaisista turvapaikanhakijoihin.

Tuomas Kumpulainen, muusikko, näyttelijä. Kumpulainen on tunnettu performatiivisista teoksistaan. Kumpulainen on musiikin ja teatterin monitaituri ja tehnyt taiteellisia produktioita kouluissa mm. Nukketeatteri Akseli Klonkin kanssa.

Kari Peisa, Lehtori, FL, Lapin amk. Peisa on toiminut 13 v lukion ja peruskoulun yläasteen yhteisenä opettajana. Viimeiset 19 vuotta Peisa on toiminut ammattikorkeakoulussa matemaattisten aineiden opettajana. Peisa on saanut aikoinaan hyvän pohjan matematiikan opiskeluun perinteisten työvälineiden kuten kynä, viivoitin ja harppi avulla. Peisa arvostaa suuresti näiden välineiden käyttöä peruskoulun matematiikan opetuksessa, koska käden taitojen kehittyminen yhdessä matemaattisten taitojen kanssa antaa kokemuksen mukaan mahdollisimman pysyvät muistijäljet. Peisa näkee kuitenkin myös matemaattisten ohjelmien käytön opettelun matematiikkaa sovellettaessa tärkeänä osana erityisesti keskiasteen koulutusta. Kuvataide on ollut Peisan aktiiviharrastuksena jo kolmisenkymmentä vuotta lähinnä kansalaisopiston öljymaalauskurssien muodossa.

Taija Jyrkäs , tuottaja. Taija Jyrkäs on toiminut Innoste -hankkeen koordinaattorina vuonna Innoste -hankkeen tavoitteena oli kuvataiteen ja luovuuden integrointi peruskoulu ja lukio-opetukseen. Jyrkäs on toiminut myös monien kulttuuriyhdistysten alaisuudessa koordinoiden eri taiteenalan projekteja. Taidetta ja matematiikkaa projektissa Jyrkäs toimii projektin  koordinaattorina ja tuottajana ja vastaa käytännön järjestelyistä tiedottamisesta ja markkinoinnista ja budjettiseurannasta.

Produktion rahoittajana toimii Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto.

 

Aikataulu

12.8. B17 Demo Camera Obskura teltasta nähtävillä Kulttuuriyhdistys Kulttuuibingon B17 Katujuhlassa, Mäkelininkatu 29.

14.–16.8 Muhoksen yläkoulu

21.–22.8 Haapaveden yläkoulu

23.–24.8 Pudasjärven Hirsikampus

25.8 Yli-Kiimingin yläkoulu

 

Lisätietoa

Taija Jyrkäs, Tuottaja

040 758 1774

taija.jyrkas@gmail.com

 

Advertisements