Tiina Wallin – Pohjoinen Bondage

PBTiina Wallin (s.1983) Oulussa asuvan ja työskentelevän valokuvaajan ensimmäinen yksityinen taidenäyttely. Wallin on opiskellut kuvataidetta Limingan taidekoulussa sekä Saimaan ammattikorkeakoulussa, josta valmistui kuvataiteilijaksi vuonna 2014.

Valokuvasarja on tutkielma kotiseutusidonnaisuudesta. Aiheella kuvataan ihmisen suhdetta omaan kotiseutuunsa, tai alueeseensa, omaan kasvuympäristöönsä. Ajatuksena on, että ihminen on tavalla tai toisella aina jotenkin sidottu omaan kotiseutuunsa sekä siellä opittuihin toimintamalleihin ja ajatuksiin.

Kuvien pääajatuksena on kauneus, ei niinkään bondageen yleisesti liitetty seksuaalisuus. Tarkoitus on välittää katsojalle tunne rohkeudesta kulkea omaa tietä ja vapautua sitä mahdollisesti rajoittavista kahleista. Kuitenkin niin, että kotiseutu on aina ihmisessä oleva ja ihmistä tukeva osa. Kotiseutu on rohkeuden ja persoonan perusta.

Eri ihmisiä kohdatessani huomaan usein, että heillä on joitakin selkeitä luonteenpiirteitä, mitkä viittaavat heidän kotiseutuunsa. Halusinkin miettiä ja tutkia omaa suhtautumistani kotiseutuuni, sekä sitä, millaisia muistoja ja tunteita se minussa herättää. Ohjaavatko kotiseutuni yleiset normit ja toimintamallit vieläkin omaa käyttäytymistäni ja suhtautumistani maailmaan?

Valitsin sidonnan kuvasarjaan paitsi symboliikan, myös kauneuden vuoksi.

Avajaiset 2.6 klo 19-21.00, Bingo, Mäkelininkatu 29, 90100 Oulu

3.6. – 26.6. 2015, avoinna ma-pe 12-18.

Advertisements